TR
EN
RU

Politikalarımız

Çevre Politikamız

SEÇİL KAUÇUK, Fabrikasında ürettiği kauçuk ürünlerle sektöründe öncü bir kuruluştur.


SEÇİL ailesi olarak biliyoruz ki; çevreye yapılan her yatırım ve duyarlı davranış, ülkemizin ve dünyanın geleceğine atılabilecek en önemli adımdır. Çevre bilincinden yoksun bir ekonomik büyümenin mümkün olamayacağı anlayışından yola çıkarak; toplumda örnek ve lider bir firma olma sorumluluğumuzu her geçen gün daha çok hissediyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

Seçil Kauçuk A.Ş. olarak, çevresel sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle, tüm faaliyetlerimizden kaynaklı meydana gelen ve gelebilecek çevresel etkileri azaltmayı ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak çalışmalara öncelik vermekle birlikte;

 • Yatırımlarımızı; üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel kirliliği azaltmak adına planlamayı ve mevcut üretim proseslerimizde çevremizi korumayı,
 • Politikamız çerçevesinde hazırlanan amaç, hedef ve yönetim programımızla kirlilik kaynaklarımızı en aza indirmeyi;
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerinde getirmeyi, 
 • Faaliyetlerimizi; hammadde, yardımcı malzemeler ve doğal kaynakların akılcı kullanımı ile atıkları ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan, geri dönüşüm ve yeniden kullanım tekniklerinin uygulanmasına destek verecek şekilde sürdürmeyi,
 • Mevcut çevre yönetim sistemimizi ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırmayı,

taahhüt ederiz.


GENEL MÜDÜR
Seçil KOÇ DOĞAN

 

SEÇİL KAUÇUK SAN. VE TİC. A. Ş. 1983 yılında Tarsus’ta kurulmuş olup, halen faaliyetini Tarsus – Adana karayolu 7.km adresinde sürdürmekte olup, Seçil 1 ve Seçil 2 unvanları ile anılan, Seçil 1 için toplam 17500 m2 ’lik kapalı olmak üzere toplam 28763 m2 alan ve Seçil 2 için toplam 13944 m2 ’lik kapalı olmak üzere toplam 27855 m2 alan üzerinde kurulu entegre tesistir. Seçil 1 tesisinin Batısında Berdan Tekstil Fabrikası, kuzeyinde tarla ve bahçe, Doğusunda Talmak Tarım Makineleri Fabrikası ve Güneyinde ise Yıldırımlar Lokantası ve E–5 karayolu bulunmakta ve Seçil 2 tesisinin güneyinde Berdan Tekstil fabrikası, kuzeyinde TCDD tren yolu, doğusunda köy yolu ve tarla/bahçe ve batısında tarla/bahçe vardır. 

Şirketin faaliyet konusu, kapı ve pencere tipi sızdırmazlık contaları, fittings grubu contaları, beyaz eşya grubu sızdırmazlık contaları, yer altı ve yer üstü sulama kanalları sızdırmazlık contaları, otomotiv ve endüstriyel tipi contaların üretim, tasarım, satış ve pazarlaması, dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını kapsar.

 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Seçil Kauçuk, Mersin fabrikasında ürettiği kauçuk ve plastik ürünlerle sektöründe öncü bir kuruluştur. 

Seçil Kauçuk, kurumsal yapısının yanısıra, çalışanlar arası yatay ve dikey iletişimde aile mentalitesini benimsemiştir.  Seçil Kauçuk Ailesi, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. SEÇİL Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.

SEÇİL ailesinin politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Bu temel ilkeler ışığı altında faaliyetlerimizi yürütürken;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uyarak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmeyi;
 • Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamayı;
 • Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmeyi;
 • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmeyi;
 • Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmeyi;
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmeyi;

Taahhüt ediyoruz.