TR
EN
RU
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Seçil Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bilgi varlıklarımızı tehdit eden riskleri minimize ederek azami iş sürekliliğini sağlamak amacıyla, kauçuk ürünleri üretiminde faaliyet gösteren firmamızın pazarlama ve diğer ilgili tüm çalışmalarımızda, öncelik sırasına göre;

  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmasını,
  • ISO 27001 standartlarına uygun olarak bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini,
  • Yaptığımız tüm sözleşmelerde bilgi güvenliği ile ilgili maddelere uyulmasını,
  • Bilgi güvenliği tehditlerinin yönetilmesini,
  • Bilgi güvenliğinin gizlilik,bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri açısından sağlanmasını,
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalık seviyesinin artırılmasını,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını,

 

taahhüt ederiz.


GENEL MÜDÜR