TR
EN
RU

Laboratuvar

Seçil Kauçuk’un AR-GE çalışmalarının en büyük güvencesi ve altyapısı da, sahip olduğu geniş kapasiteli laboratuvarıdır.

Sahip olduğu geniş cihaz yelpazesi ile gerçekleştirdiği testlerin yanısıra, Seçil Kauçuk, müşterilerinin test ihtiyacını gidermek ve/veya onların problemlerini çözmek amacıyla, sadece o müşterisine ve onun kullanımına özel testler tasarlar. Seçil Kauçuk’un kalitesi; kendi laboratuvarımızdaki testlerimizin yanı sıra, birçok uluslararası laboratuvarlar ve test kuruluşları tarafından da onaylanmıştır.

Seçil AR-GE laboratuvarlarında, aşağıdaki analizler yapılabilmektedir:


 • Katı Yoğunluk Analizi
 • Sıvı Yoğunluk test Analizi
 • Yağlar için Kinematik Viskozite Tayini
 • Yağlar, petrol türevleri ve yanıcı-parlayıcı organikler için, Parlama Noktası Tayini
 • Her çeşit inorganik yapı tayinleri için Kül testleri
 • Volümetrik analizler, volümetri, çökelme ile ayrışma, ektraksiyon ve benzeri analizler
 • Yapısal analiz ve gravimetrik analizler
 • Morfolojik yapı analizi, madde tesbiti ve ağır metal anlizleri  
 • Erime Noktası Tayini
 • Ekstraksiyon,
 • Karışımın homojenliğini ve dolgu dispersiyonunun analizi
 • Karışımın akış ve ön-pişme özelliklerinin analizi
 • Karışımın vulkanizasyon karakteristiklerinin analizi 
 • Vulkanize kauçuğun mekanik dayanım ve özelliklerinin belirlemek için, kopma mukavemeti, kopma uzaması, yırtılma, aşınma analizleri
 • Vulkanize kauçuğun sertliğinin belirlenmesi için normal ve micro IRHD Sertlik testleri, Shore A Sertlik testleri
 • Vulkanize kauçuğun mekanik özellikleri, fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi için Elastikiyet testi
 • Karışımın ve Vulkanize kauçuğun fiziksel özelliklerini ve yapıyı belirlemek için yoğunluk testleri
 • Vulkanize kauçuğun stres altındaki dayanımını belirlenmesi için, baskı altında deformasyon testleri, sıkıştırma testleri, germe testleri
 • Vulkanize kauçuğun elektrik özelliklerinin analiz edilmesi ve iletkenlik sınıfının belirlenmesi
 • Vulkanize kauçuğun yanma özelliklerinin belirlenmesi ve Yanma davranışı sınıfının belirlenmesi
 • Vulkanize kauçuğun bakteriyel ve mikrobiyoljik özelliklerinin belirlenmesi antibakteriyel davranışlarının izlenmesi
 • Vulkanize kauçuğun dinamik stres altında özelliklerinin belirlenmesi 
 • Vulkanize kauçuğun Rebound Resilience Elasticity özelliklerinin ölçülmesi
 • Uzun dönemde strese dayanım ve stres sonrası özelliklerini geri kazanım karakteristiklerinin belirlenmesi
 • Isı ve stres karşısında özelliklerini koruyabilme ve ısıya direnç özelliklerini belirlemek için Isıyla Yaşlandırma, Yüksek Sıcaklık Dayanımı, Soğuk Dayanımı testleri
 • Gün ışığı, suni ışıklar, UV ışınlarına karşı özellikleri koruma ve performansını devam ettirebilme özelliklerinin tesbiti için ışıkta yaşlandırma testleri
 • Atmosferik Yaşlandırma ve açık hava performansı analizleri 
 • Isı ve baskı altında özellikleri koruma ve performansını devam ettirebilme özelliklerinin tespiti 
 • Değişik ortamlarda performansını sürdürebilme özelliğinin tesbiti için Suya Dayanım, Hacim Değişimi, su absorbsiyonu ve çeşitli kimyasal çözeltilere dayanım testleri

 Bu geniş test kabiliyetlerinin hassasiyetini sağlamak ve ölçü belirsizliklerini en aza indirmek amacıyla kalibrasyon ve doğrulama faaliyetleri sistematik olarak yapılmakta, akredite laboratuarlarla çapraz test kontrolleri yapılarak, test metodu ve ölçü belirsizliği denetimleri MSA, SPC araçları sürekli olarak kullanılmaktadır.